Bory Tucholskie to obszar, który rozciąga się na północ od Bydgoszczy. Obszar ten nazywany jest także Równiną Tucholską. Obszar Borów Tucholskich położony jest w dorzeczu dwóch rzek: Wdy i Brdy. Jest to jeden z największych na terenie Polski terenów leśnych. W 1996 roku w części tego potężnego kompleksu leśnego utworzony został Park Narodowy Bory Tucholskie. Na terenie Borów Tucholskich jest bardzo niewiele zabytków architektury, największą atrakcją regionu jest przede wszystkim przyroda: lasy i liczne jeziora.

Przepływająca przez obszar Borów Tucholskich rzeka Brda przyciąga miłośników kajakarstwa. Rzeka jest dostępna dla kajakarzy na całej swej długości. Kajakarze mogą przepłynąć 233 km dzieląc szlak na kilka etapów. Na turystów czekają liczne gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, pola biwakowe. Kajaki można wypożyczyć w firmie Brda kajaki posiadającej w swojej ofercie najnowocześniejszy sprzęt od wyłącznie renomowanych producentów. Zostaną one dowiezione w dowolne wybrane przez turystów miejsce, a po zakończeniu spływu odebrane ze wskazanego punktu na szlaku Brdy.

Wśród zabytków architektonicznych położonych na terenie Borów Tucholskich ważne miejsce zajmuje pochodzący z XIV wieku kościół w Koronowie. Świątynia została wzniesiona przez cystersów w gotyckim. Wyposażenie świątyni jest w stylu barokowym. W jej wnętrzu znajduje się kilka obrazów namalowanych przez pochodzącego z Gdańska malarza Bartłomieja Strobla. Dużą atrakcją turystyczną jest także rezerwat archeologiczno-przyrodniczy Kamienne Kręgi w miejscowości Odry. Kamienne kręgi w Odrach oddalone są od ludzkich siedzib, przetrwały ponad 20 stuleci. Na terenie rezerwatu znajduje się 27 kurhanów oraz 10 kamiennych kręgów, których średnica wynosi nawet 33 metry. Przypuszcza się, że teren ten służył w czasach prehistorycznych do prowadzenia obserwacji słońca.

Na terenie Borów Tucholskich położona jest miejscowość Świecie nad Wisłą. Jedną z największych atrakcji turystycznych na terenie Świecia jest zamek krzyżacki zbudowany w latach 1338-1348. W mieście zachowały się także fragmenty zbudowanych w XIV wieku murów obronnych. Kolejnym bardzo cennym zabytkiem miasta jest klasztor pobernardyński. Częścią klasztoru jest kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP. Budowę klasztoru rozpoczęto pod koniec wieku XVII, ukończono w wieku XVIII.

Największą atrakcją turystyczną Borów Tucholskich jest nieskażona przyroda. Na terenie Borów wytyczone zostały liczne piesze, kajakowe i rowerowe szlaki turystyczne. Do najbardziej interesujących pieszych szlaków turystycznych należy szlak Wielkiego Kanału Brdy. Szlak ma długość prawie 16 kilometrów, oznaczony został kolorem zielonym. Na trasie szlaku leży miejscowość Fojutowo z akweduktem zbudowanym w miejscu, w którym krzyżuje się Wielki Kanał Brdy i Czerska Struga.